PSC Mobile Solutions je s ponosom objavljuje da je najveći evropski parking  operator  kompanija Q-PARK odlučila  da pokloni poverenje SMS4Parking® platformi kao core sistemu upravljanja javnim parkinzima  Francuskoj. Naš sistem SMS4parking® za upravljanje će se implementirati  u 16 gradova i da će raditi za više od 35.000 parkirnih mjesta u Francuskoj u naredne 3 godine. Ovo je sigurno najbolji dokaz da SMS4parking® je prepoznata kao vodeća softverska firma  za  parking rešenja koja omogućuju potpunu virtualizaciju naplate parkiranja  kao i efikasno upravljanje esursima javnih parkinga.