tradicional
tradicional1

Prednosti uvođenja naših sistema

Za opštinu ili parking operatora

  • Integracija novih-modernih virtuelnih metoda plaćanja (SMS – obračun na GSM računu, MFS – obračun na kreditnoj kartici putem mobilnog telefona, on-line E-banking, NFC …)
  • Povećani prihodi zbog korišćenja pogodnijih metoda plaćanja
  • Fleksibilnost u prilagođavanju tarifa i zona
  • Smanjena troškova poslovanja, zbog manje rukovanja gotovinom i ušteda na papirnim karata
  • Uštede za buduće investicije
  • Poboljšana administracija klijenata, u realnom vremenu
  • Brže procedure za rukovanje i upravljanje sa minimalnim ljudskim greškama

  •Povećano zadovoljstvo korisnika

Za vozače:

NAJPOGODNIJI I NAJLAKŠI NAČIN PLAĆANJA PARKINGA

Za pravna lica

 • Lakše i jeftinije računovodstvo troškova parkinga zaposlenih
 • Poboljšanje izveštavanja i statističkih mogućnosti
 • Povećana kontrola nad aktivnostima zaposlenih
 • Poboljšana mogućnosti raspoređivanja prava i ograničenja

Korisnički doživljaj: