m-pay-SMS4parking

SMS4Parking® pruža saradnicima prodaju sistema za usluge parkiranja za svakog korisnika mobilnog telefona ili  parking veb portala. Sve usluge parkiranja su dostupne 24/7. Parking troškovi mogu biti fleksibilni (Multiple cene za različite vremenske periode ili posebne događaje) i ceo grad može biti podeljen u različite parking zone sa različitim poslovnim modelima (npr centar grada može imati jedan ili dva sata maksimalno ograničenog parkiranja, doplata za pojedine ulice ili određene vremenske periode. To će takođe povećati raspoloživost svakog parking prostora i takođe pružati punu efikasnost.

Dostupne DIGITAL naplate parkiranja usluga su: SMS-naplate parkiranja, kreditna kartica naplate parkiranja, govorni automat naplate parkiranja

 

Bezgotovinske PARKING karte

Ukoliko korisnik želi da plati parkiranje putem mobilnog telefona ,treba da pošalje SMS na određeni (5-7 cifreni broj), zajedno sa identifikacijom I brojem tablica u delu SMS poruke. Različite parking zone će imati različite broj (ako je tako želi grad) ili sve parking takse mogu biti jedinstvene na teret jednog SMS broja. Za nekoliko sekundi korisnik će dobiti poruku kojim se potvrđuje uplata i trajanje plaćenog vremena parkiranja sa sledećim informacijama: parking zona, broj transakcije, registarski broj vozila, tačan isteku plaćenog vremena parkiranja i ukupna cena. Pre isteka vremena parkiranja CPM će poslati poruku korisniku u određeno vreme (obično 5-15 minuta pre) , koji dobija opciju da plati za još jedan vremenski period (ako je dozvoljeno) …

Mobilna naplata parkiranja je na raspolaganju 24 sata. Parking se naplaćuje u skladu sa propisanim vremenima . M-paiment takođe nosi mogućnost plaćanja za prvi sat parkiranja narednog radnog dana, čak i ako je plaćenje izvršeno van radnog vremena

KARTICA naplate parkiranja (dodatni metod naplate parkiranja za komercijalnu fazu)

CPM nudi mogućnost parkiranja tj. punjenja na kreditne kartice potrošača. Ova opcija zahteva integraciju sa kompanijom za izradu kreditnih kartica i korišćenja mobilnih aplikacija za naplate parkiranja  ili e-commerce veb , VAP PARKING portala.

Nudimo obe mobilne aplikacija naplate parkiranja (za Android i iOS mobilne telefone) i Veb / VAP PARKING PORTAL (Parking LOKAL), kao karakteristike za komercijalnu fazu projekta.

APLIKACIJA ZA MOBILNO PLAĆANJE

Mobilna aplikacija za parkiranje (MPPA) je instalirana na mobilnom uređaju korisnika (obično telefon, tablet, računar…).

Kada se instalira aplikacija, korisnik može da je  koristi da plati parkiranje na jedan od sledeća dva načina:

  1. Slanje SMS poruke na određenom kratak broj (ručna naknada se naplaćuje preko platforme mobilnog operatera).
  2. Plaćanje preko Internet (HTTPS) veze sa nekim od naših servera. U tom slučaju, korisniku se naplaćuje direktno sa kreditne kartice.

Korisnički doživljaj: