Servisi koje nudimo:

Mobilno plaćanje parkinga
Digitalne pretplatne karte
Parking Kontrola
Parking vodič
Garažni parking
Mobilne aplikacije

Naša softverska rešenja su razvijena na najmodernijim svetskim razvojnim platformama

Array
Array
Array
Array
Array
Array
Array