Od početka svog rada SMS4parking® platforma je obradila  više od 100 miliona parking transakcija , i ta činjenica čini da je to jedan od globalno najefikasnijih m: Parking sistema.